Bihar Acupressure Yoga College

Acupressure is a good friend of Life Dr. C.P Gupta

Result 2009

NOTICE:-   The List Of Passed Student from 1972 to 2007 Has not been listed on the website. It shows since 2008 only and so on

List of passed Students-2009


S.No Student Name
1 Ajay Kumar Thakur
2 Prashant Kumar
3 Ram Nath
4 Vijay Prasad
5 Parul
6 Neha Ankur Raut
7 Hari Priya V Lyer
8 Beauty
9 Radha Arora
10 Awdgesh Kumar
11 Vikash Singh
12 Anand Mohan Sinha
13 Chanchala Kumari
14 Abhash Anand
15 Sandhya Kumari
16 Vishnudev Ram
17 Ajay Kumar Sinha
18 Poonam Prajapati
19 Shaikh Zafar Ahmad
20 Anand Mohan Sinha
21 Sunil Kumar Sinha
22 Sarita Kumari
23 Sanjeev Kumar
24 Ranjeet Kumar
25 Vikash Kumar
26 Bhisham Narayan
27 Shashi Kant Kumar
28 Ashish Ranjan Verma
29 Meena Kumari
30 Akhilesh Kumar
31 Sonu Kumar
32 Shilendra Kumar
33 Kamlesh Kumar
34 Vishal Kumar Singh
35 Upendra Kumar
36 Shilp Kumari
37 Bichan /singh Yadav
38 Raj Kumar Gupta
39 Jai Prakash Kumar
39 Kaushik Kumar
40 Vinod Kumar
41 Kush Kumar
42 Suraj Prakash
42 Anita Kumari
43 Madhvi Kumari
44 Natho Kumar
45 Ratan Kumar Tanti
46 Sabita Kumari
47 Amit Kumar
48 Ajit Kumar
49 Kanchan Rani Jaiswal
50 Rajeev Kumar
51 Ajay Kumar
S.No Student Name
52 Ashish Ranjan
53 Anisha Ranjan
54 Mukesh Kumar
55 Indrajeet Kumar
56 Priyanka Kumari
57 Shailendra Kumar
58 AnilChandra Sinha
59 Jyoti Kumari
60 Lilawati
61 Amresh Kumar
62 Niraj Kumar Verma
63 Vikash Kumar
64 Kishore Kumar
65 Pramila Kumari
66 Dhanwanti Kumari
67 Harkesh Shukla
68 Md. Shahin Akbal
69 Jyoti Kumari
70 Ajit Kumar
71 Santosh Ranjan
72 Krishana Kumari
73 Nilu Kumari
74 Nomita Das
75 Mousam Kumari
76 Baby Kumari
77 Om Prakash Singh
78 Madhu  Rani
79 Vijay Kumar
80 Umesh Kumar
81 Lava  Kumar
82 Ajay Kumar
83 Chandan Kumar
84 Anju Kumari
85 Kusheshwar Sharma
86 Rahul Kumar
87 Kumar Gowrav
88 Sanjeev Kumar
89 Stuendra Kr. Karn
90 Vijay Kumar
91 Sharat Chandra Pathak
92 Prabhunandan Mishra
93 Rahool Kr. Gupta
94 Mukesh Kumar
95 Rakesh Roushan
96 Rakesh Roushan
97 Rekha kumari
98 Sushil Kumar
99 Ashutosh Kumar
100 Alka Sinha
101 Indu Kumari
102 Archana Kumari
103 Manoj Kumar
104 Binod Kumar
105 Indal  Kumar
S.No Student Name
106 Meena Kumari
107 Durga Kumari
108 Shila Kumari
109 Suman Kumari
110 Manju Roy
111 Abhijeet
112 Manish Kumar
113 Jay Shree Kumar
114 Kamal Kumar Karmakar
115 Ranjana Sinha
116 Ruby Kumari
117 Sulbha Sinha
118 Pankaj Kumar
119 Sanjay Kumar Kanth
120 Viswajit Dyal Kumar
121 Aditi
122 Gyan singh
123 Manoj Kumar
124 Mannu  kumar  jha
125 Manish  kumar
126 Arjun  prabhat
127 Awadhesh Kumar
128 Hussan Firaze Akhtar
129 Moti Lal Ram
130 Shatrunjay Kr. Pathak
131 Rupesh  Kumar Verma
132 BIKAS RAJAK
133 PRAWEEN KUMAR
134 MOHAN CHANDRA GHOSH
135 DR. SK NAJRUL ISLAM
136 Madanjit S/o- Yogendra Sharma